Military Pentathlon - World Champions
1950 - 2004
Back Page 3 of 3

 

Li Zhong
Li Zhong
CHN
1992/1995/1998

Guo Xinqiao
Guo Xinqiao
CHN
1993

Zhao Min
Zhao Min
CHN
1996

Carlos Alberto Silva
Carlos Alberto Silva
BRA
1997/2001

Liu Wei
Liu Wei
CHN
2000

Stefano Palma
Stefano Palma
AUT
2002

Feng Liwen
Feng Liwen
CHN
2003

 He Shugan
He Shugan
CHN
2004